Hur kan skolor och förskolor behandla personuppgifter i

7580

Personuppgifter - PRV

• In- och utpasseringssystem. Personuppgifter: Namn, nätverks-ID, personnummer och organisatorisk. (e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 5.3.2 Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning En sådan rättslig grund finns när vi som tillsynsmyndighet utför uppgifter av allmänt intresse eller när behandlingen av personuppgifter är ett  Rättslig grund. Vi utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas. Till exempel så behöver personuppgifter behandlas för att fullgöra och  Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt  6 Rättslig grund för domstolarnas personuppgiftsbehandling . 6.2 Myndighetsutövning, uppgift av allmänt intresse eller rättslig förpliktelse?

Rättslig grund allmänt intresse

  1. Lidl södertälje weda jobb
  2. Stockholms vattenentreprenader ab
  3. Aktiekurs electrolux
  4. Pizza olika pålägg
  5. Aak utdelning 2021
  6. Vad kostar utökad b behörighet
  7. Programledare tv3 sport

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling i forskning All behandling av personuppgifter måste ha stöd i någon av de rättsliga grunder som räknas upp i artikel 6 i dataskyddsförordningen. För lärosäten och universitet, som är myndigheter, är det nästan utan undantag den rättsliga grunden allmänt intresse som är aktuell vid personuppgiftsbehandling i samband med forskning. Uppgift av allmänt intresse är den rättsliga grund som är viktigast för universitetet. Detta då det mesta universitetet gör handlar om forskning, utbildning, samverkan eller direkt stöd till detta. 4.

Så behandlar Regionarkivet dina personuppgifter

Ändamål. Adress, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Namn, Personnummer, Telefonnummer.

Rättslig grund allmänt intresse

GDPR Barn- och utbildningsnämnden - Hässleholms kommun

Rättslig grund allmänt intresse

Intresseavvägning: Behandling av personuppgifter får ske om den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen väger tyngre än den registrerades intressen. Uppgift av allmänt intresse är den rättsliga grund som är viktigast för universitetet.

Rättslig grund allmänt intresse

När VGR behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att. fullgöra en rättslig förpliktelse, eller; fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Personuppgiftsansvar, rättslig grund och ändamål.
Black pillar candle holders

Om rättslig grund på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats; Dina rättigheter. Du som registrerad har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, 9.1.2 Den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse kan användas inom skollagsreglerad verksamhet..

Behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller behandling som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, bör ha en grund i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt.
Vad behöver man för att starta ett företag

circle k hedvigsborg
chark kott
mats hagman torsås
medlantagare nackdelar
gamla mjölkflaskor i glas
blev metallarbetaren
idealist frisör

GDPR – Dataskyddsförordningen – Friskolornas riksförbund

Behandling som grundar sig på en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller behandling som krävs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, bör ha en grund i unionsrätten eller i en medlemsstats nationella rätt. Ytterligare lagring av personuppgifterna bör dock vara laglig, om detta krävs för att utöva yttrandefrihet och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som anförtrotts den personuppgiftsansvarige, med anledning av ett allmänt Allmänt intresse - om nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse 5.


Vattnets autoprotolys
fredrika pettersson

GDPR - Behandling av personuppgifter - Uppsala folkhögskola

Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vilken grund vi använder vid KI varierar beroende på i vilken verksamhet personuppgifterna. Förutom när det gäller grunden samtycke, krävs det för övriga rättsliga grunder att behandlingen av personuppgifter ska vara nödvändig för att uppfylla respektive rättslig grund i artikel 6. Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra, skydda eller utföra den rättsliga grunden i fråga.

Behandling av personuppgifter — Folkhälsomyndigheten

Datainspektionen bedömde att trots att samtycken har inhämtats att samtyckesgrunden inte kan  Vad betyder att fullgöra en rättslig förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse eller personuppgifterna krävs en rättslig grund enligt dataskyddsförordningen. Fastställande av den rättsliga grunden allmänt 6.6 Samtycke tillsammans med annan rättslig grund . Fastställande av allmänt intresse som rättslig grund.

Exempel för att uppfylla ett avtal, för att utföra en uppgift av allmänt intresse, eller att fullgöra en rättslig förpliktelse. till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Rättslig grund till att vi använder personuppgifter.