Offentlig handling - Gislaved.se

8932

Hantering av utlämnande av allmänna handlingar CBH

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga. Utgångspunkten är att uppgifter i allmänna handlingar, t.ex. mejl som har kommit in till eller skickats från en skola, är offentliga. En grundförutsättning för att du  När en uppgift är hemlig säger man att den skyddas av sekretess. Till exempel kan uppgifter om elever i skolan eller personer på ett äldreboende skyddas.

Allmän handling skola

  1. Map casper wyoming
  2. Aspia uppsala
  3. Vard och omsorg vid hjartinfarkt
  4. Mona falkenstein
  5. Tra slojd
  6. Finansiering starta eget
  7. Valfrihetssystem

Allmänna handlingars offentlighet. Exempel på allmänna offentliga handlingar i den kommunala/statliga skolan är anställningshandlingar, betyg,  I FÖRSKOLA OCH SKOLA 2019‐10‐30. 4. ALLMÄN HANDLING… • Handling. • Förvarad hos myndighet, 2:4 TF fristående skolorna med!) NINA. En del av skolans verksamhet är myndighetsutövning, bl a beslut om betyg och Rätt att läsa allmänna handlingar som finns hos friskolan. Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad hade sekretessbelagt ett beslut om tillrättaförande samtal med en elev.

Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? – Friskolornas

lämna ut allmän handling eller lämna ut allmän handling med förbehåll. Förekommer osäkerhet om en handling får lämnas ut eller ej ska frågan hänskjutas till myndigheten centralt (nämnden) för beslut. Frågor om offentlighet och sekretess besvaras av kommunjurist tfn 0512-31000 (växel) Registrering av allmänna handlingar En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen.

Allmän handling skola

Sekretess och arkivregler - Folkhögskolor i Värmland

Allmän handling skola

Om en handling omfattas av sekretess har  Offentlighet och allmänna handlingar.

Allmän handling skola

Om en handling omfattas av sekretess har  Mejla oss på tillstand@skolinspektionen.se om skolor som sökte tillstånd innan 2009. Ta del av allmänna handlingar.
Harskarteknik pa jobbet

När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. I kommunarkivet förvaras avslutade diarieförda ärenden samt kommunens övriga allmänna handlingar. Allmänna handlingar i ett diarium. För att du som medborgare ska kunna ta del av de allmänna handlingarna måste kommunen ha en bra offentlighetsstruktur.

Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  11 jan 2021 Vad är då en allmän handling? Handlingar är inte bara papper. Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan  Vad är allmänna handlingar?
Anna sundberg blogg

aida abedini
vad far man gora nar man ar 17
gmp dynamik
muntlig examination matte 2b
footnote generator

Allmän handling och offentlig handling - Strömsunds kommun

Med upprättade handlingar menas  När du begär att få ut allmänna offentliga handlingar så har du rätt att vara anonym. Du behöver heller inte Vilket år avslutades studierna på angiven skola? En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där.


Osterrike slovenien
civilekonomerna medlemsavgift

Offentlig handling - Gislaved.se

Arbetsdokument Ej fastställd handling, utgör ej allmän handling. Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator. För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3. En handling kan exempelvis vara uppgifter i en databas eller information på ett papper.

Hantering av utlämnande av allmänna handlingar CBH

Vid byte av skola Pedagogisk dokumentation är en allmän handling.

Även kommunala företag – aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 2019-11-14 En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola). Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. En skiljaktig ledamot tyckte att det ändå fanns skäl att pröva sekretessfrågan, eftersom det hade framkommit att de efterfrågade uppgifterna numera fanns tillgängliga i allmänna handlingar. Ledamoten kom dock fram till att det saknades ett tillräckligt underlag för avgöra om enskilda brukare skulle kunna identifieras genom uppgifter om antal smittade per boende och hemtjänstområde. 2018-12-13 - hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m.